Usluge

Temeljem ugovora za poduzetnike, za trgovačka društva, obrte, udruge i fizičke osobe u sustavu PDV-a, obavljamo sljedeće knjigovodstvene poslove:

 • Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom i dnevnikom
 • Knjiženje transakcija uz unos podataka u knjigovodstveni program
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • Obračun plaća, honorara i naknada po ugovorima o djelu sa predajom obrazaca
 • Vođenje blagajni
 • Knjiga URA i IRA
 • Obračun PDV-a i ostalih poreza
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun amortizacije dugotrajne imovine
 • Izrada i predaja svih izvješća za Poreznu upravu
 • Izrada i predaja GFI sa prilozima u FINU
 • Sastavljanje ostalih izviješća na zahtjev
 • Vođenje evidencije za obrtnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao i za udruge građana
 • Sastavljanje i otiskivanje dokumentacije za potrebe trećih osoba
 • Prijava i odjava radnika elektronskim putem, evidencija radnog vremena
 • Poslovno i porezno savjetovanje
 • Priprema i izrada godišnjeg obračuna

Na raspolaganju smo Vam za sve dodatne informacije: KONTAKTI.

 
Word Cloud